Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng
Ngày đăng: 10/04/2020 07:56 AM

Trên cơ sở định hướng phát triển thị trường kinh doanh của BESTRICE.VN,bản quy chế này được ban hành nhằm tạo khung pháp lý và cơ sở để thỏa thuận hợp tác giữa công ty BESTRICE.VN và CTV, Đại Lý.  

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠO NGON GẠO NGON NHẤT BESTRICE

1.QUY ĐỊNH CHUNG:
Sản phẩm và hệ thống điểm bán và quản lỳ của BESTRICE.VN, mang tính pháp lý, công nghệ vì vậy phải trải qua một quá trình tư vấn, triển khai và đào tạo hỗ trợ lâu dài, nhằm đảm bảo thành công cho đối tác.


•    Đại lý ( ĐL)
•    Công tác viên(CTV).


1.2. Sản phẩm :


•    Gạo
•    Các sản phẩm từ gạo như bánh gạo, trà gạo, nước gạo..
•    Mô hình kinh doanh thương hiệu BESTRICE.VN


1.3. Quy chế này xác lập mối quan hệ giữa BESTRICE.VN với các Đại Lý,CTV,trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên trong triển khai dịch vụ ,đồng thời xác lập cơ chế tham vấn thị trường để nâng cao chất lượng dịch vụ  đã có,phát triển dịch vụ mới  và chăm sóc khách hàng.


1.4. Trong quá trình hợp tác,các  CTV và ĐL có trách nhiệm tìm hiểu và cung cấp thông tin thị trường cũng như phản hồi của khách hàng cho BGĐ Cua Ngon có trách nhiệm xử lý thông tin,tiến hành nâng cấp chất lượng dịch vụ 

2. TRÁCH NHIỆM CỦA  BESTRICE.VN


•    Chịu trách nhiệm toàn bộ sản phẩm và thương hiệu 
•    Chịu trách truyền thông quảng cáo để khách hàng nhận biết thương hiệu và sãn phẫm
•    Chịu trách nhiệm hỗ trợ – đào tạo kiến thức sản phẩm cho CTV, Đại lý


•    3. CÔNG TÁC VIÊN


- CTV có thể là một cá nhân hoặc tổ chức có thông tin rõ ràng, muốn tham gia quảng bá,phân phối sản phẩm. Các thông tin này phải cung cấp cho BESTRICE.VN
- CTV có thể làm việc theo các mức khác nhau.

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠO NGON GẠO NGON NHẤT BESTRICE

4. ĐẠI LÝ

- ĐL phân phối sản phẩm là một cá nhân hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân rõ ràng,muốn tham gia quảng bá,phân phối sản phẩm.các thông tin này phải cung cấp cho BESTRICE.VN.(Họ tên / Đơn vị, CMND/Số GPKD, địa chỉ, điệnthoại, email).

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠO NGON GẠO NGON NHẤT BESTRICE

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠO NGON GẠO NGON NHẤT BESTRICE

Lưu ý :


•    Sản phẩm để tính mức hoa hồng là tổng số lượng sản phẩm cung cấp đến khách hàng trong thời gian 1 tháng.
•    Doanh thu được hiểu là phần thu thực,không bao gồm các khoản tiền gửi,hoa hồng,chiết khấu giảm giá,các khoản nợ khó đòi,…
•    Thực hiện chuyển giao và bảo hành được hiểu là các công việc sau:
•    Khảo sát yêu cầu của khách hàng và tiến hành các công việc khác cần thiết để đi đến ký kết hợp đồng.
•    Hướng dẫn sử dụng và cách bảo quản
•    Thực hiện các thủ tục nghiệm thu,thanh toán.
•    Các chương trình khuyến mãi cần thỏa thuận với BESTRICE.VN


5.CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
- Các thông tin về sản phẩm mới,các tính năng mới,các thông tin phản hồi của khách cần trao đổi thường xuyên giữa BESTRICE.VN và ĐL-CTV.
Chúng tôi trân trọng thông báo và hân hạnh được hợp tác

Zalo
Hotline